Vogel fotografeerhut Friesland
locatie de Kompenije


Gedragsregels


Het gebruik van deze fotohut is gekoppeld aan een aantal regels om verstoring en schade te voorkomen en te zorgen dat de fotografen die na u komen ook weer op een prettige manier fraaie foto’s kunnen maken.
Deze regels zijn voor het overgrote deel van de fotografen vanzelfsprekend, maar helaas blijkt dat in de praktijk niet voor iedereen te gelden. 


Vandaar dat we de voorwaarden hier op een rijtje hebben gezet:

• Zorg dat uw medefotografen op de hoogte zijn van de gebruiksvoorwaarden van deze hut, door de informatie vooraf aan              hen toe te sturen.

  • Annuleren kan alleen in uitzonderlijke situaties en dienen op tijd per e-mail te worden aangevraagd.
    Slecht weersvoorspellingen, een tijd waarin de meeste annuleringsaanvragen binnen komen, geldt niet als reden om te kunnen annuleren. Onze planning laat dat niet toe. Bij een weeralarm middels de officieel door het KNMI uitgegeven kleurcodes waarbij het te gevaarlijk wordt de weg op de gaan (code rood) of de natuurgebieden te betreden geldt altijd een 100% herkansing; dus geen terugbetaling.

• Het is, met name vanwege brandgevaar in dit gebied, niet toegestaan om in of rond de vogel fotografeer hut te roken.
  Indien u absoluut niet zonder roken kunt, kunt u een rookpauze houden op de parkeerplek.

• Het is beslist niet toegestaan gebruik te maken van flitsers en van geluidsdragers om vogels te lokken.

• Gebruik van prooidieren en eigen voer voor het lokken van (roof)vogels is niet toegestaan.

• Wees voorzichtig met de luiken.

• Zelfstandige aanpassingen setting zijn niet toegestaan.

Algemene voorwaarden

• Hak in de winter nooit ijs uit de vijver, omdat ook hierdoor de vijver lek kan raken.
  Als het flink vriest is dit ook te risicovol voor de vogels.

• Maak nooit de locatie van de fotohut bekend aan derden.
  Het is dus ook niet toegestaan om bij publicatie van foto’s op internet of elders de
  GPS-gegevens te vermelden.


Bij de fotohut de Kompenije doen we alles verantwoord en volgens de geldende regels en wetten; besef je zelf dat je als fotograaf mede verantwoordelijk bent voor overtredingen en naar mijn overtuiging dient een natuurfotograaf aan het welzijn van de dieren te denken. Het is derhalve dus ook niet toegestaan zelf prooien en voer mee te nemen!


Vogel fotografeer hut de Kompenije is in haar geheel niet aansprakelijk voor welke schade en garantie dan ook waar beroep op kan worden gedaan.  
Het deelnemen aan deze activiteit is geheel op eigen risico.

Bij het bevestigen en betaling van een reservering gaan fotografen deze eigen risico en algemene voorwaarden ook geheel aan.


Gedateerd; melding 9 december 2020.