Vogel fotografeerhut Friesland
locatie de Kompenije

 
Privacybeleid


Artikel 1 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk.
Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commercieel aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 2 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Artikel 3 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.
 
Artikel 4 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.
De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid.
Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op het internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder  als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van je gebruik van deze website, is hij/zij gerechtigd alle schade die hij/zij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op je te verhalen. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vogel fotografeerhut Friesland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Artikel 5 – Het verzamelen van gegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen/verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt of gebruikt:

Voor- en achternaam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voorzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die 
Vogel fotografeerhut Friesland verwerkt.

Deze website, (gratis) diensten en producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen.
Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Indien je vermoed dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier. We zullen in deze gevallen de informatie verwijderen.

Met welk doel verwerkt persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 
Artikel 6 – Je rechten met betrekking tot je gegevens

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.
Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!
Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Informatie en inzage:

Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken.
We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen.
Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen.
Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
 
Daarnaast kun je ook toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings.
Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
Dit kan via ons contactformulier.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is.
De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.
Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met 
Vogel fotografeerhut Friesland.

Artikel 8 – grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van 
Vogel fotografeerhut Friesland: het uitvoeren van onze doelstelling.

Artikel 9 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer.
Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.
Het is dan mogelijk om onze website speciaal op je in te stellen. 

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Functionele cookies: zoals sessiecookies voor het bijhouden van sessie informatie.
Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriateitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Gedateerd; melding 9 december 2020.